Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace, ul. Sokolovská, č.p. 1997, 737 01 Český Těšín hledá vhodné kandidáty na místo vedoucí kuchyně

Podmínky výběru

Minimální požadované vzdělání:Úplné střední odborné s maturitou
Praxe:nutná nejméně po dobu 5 let
Den nástupu: od 01.01.2023
Pracovní doba:40 hod.týdně
Smlouva:na dobu určitou (nejméně 1 roku) s možností prodloužení
Zkušební doba:3 měsíce
Platební podmínky:dle zák. č.262/2006 Sb. (zákoník práce) a NV č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Platová třída:8.
Platový tarif:dle délky započitatelné praxe (od 21 300 - 29 830 Kč)
Příplatky:osobní příplatek po 3 měsících od nástupu do práce
Odměny:2x/ročně dle stavu přidělených finančních prostředků od zřizovatele
Ostatní podmínky:příspěvek zaměstnavatele 500 Kč/měs. na penzijní připojištění, příspěvek na stravování (cena obědu 23 Kč)
předložení stručného životopisu se zaměřením na dosavadní praxi a kopie dokladů o dosaženém vzdělání
nutriční terapeut - výhodou
Kontakty:ředitelka organizace: Ing. Kateřina Pindejová, tel. 558 740 200, 602 155 258, e-mail:katerina.pindejova@csstesin.cz
zástupce ředitele: Mgr.Bc. Jarmila Ďurčeková, tel.558 740 193, 724 865 928, e-mail: jarmila.durcekova@csstesin.cz