Informace o možnosti návštěvy

Usnesení vlády České republiky č. 1264 ze dne 30.11.2020 – ZDE

Vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. zakazuje u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů s výjimkou:

 1. uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 2. uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 3. uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

 • Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Osoba splňující tyto požadavky může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Prosím využijte k testování nejbližších odběrových míst.


Ode dne 18.12.2020 bude pro širokou veřejnost umožněné bezplatné testování osob testy POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 na odběrových místech (tyto budou zveřejněny v nejbližší době), potvrzení o výsledku bude vydáváno na místě odběru.

Ředitelka Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace stanovuje tato pravidla pro návštěvy pro období 5.12. – 12.12.2020

(poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností domova)


Návštěvy u uživatelů, kteří mají výsledek provedeného testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s pozitivním výsledkem nebudou povoleny.

Podmínky pro rodinné příslušníky uživatelů, kteří již prodělali COVID (nejsou infekční) jsou stejné.


Pokyny pro návštěvy při dodržení výše uvedených podmínek:

 • Návštěvy jsou povoleny ve dnech ÚT, PÁ a NE od 9:30 do 11:00 hod. a od 14:30 do 16:00 hod.
 • Návštěvy jsou povoleny v maximálním počtu 1 osoby (z jedné domácnosti 2 osoby) na jednoho uživatele 1 x denně. Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 10 let (musí mít také provedeny testy s negativním výsledkem).
 • Maximální doba návštěvy je stanovena na půl hodiny.
 • Všem příchozím návštěvám bude změřená teplota bezdotykovým teploměrem pracovníkem naší organizace. Při teplotě 37,5 °C a výše, nebude návštěva vpuštěna do budovy a bude zdvořile požádána o opuštění areálu CSS.
 • Návštěva si sebou přinese respirátor FFP2 (bez výdechového ventilu) v originál balení a na vrátnici si ním zakryje horní cesty dýchací, a musí ho mít nasazen po celou dobu návštěvy.
 • Návštěva vyplní ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Ke stažení ZDE.
 • Potvrzení lékaře o provedení testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, či testu PCR, s negativním výsledkem, či potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 předloží návštěva při vstupu do zařízení pracovníkovi pověřenému měřením tělesné teploty a převzetím Čestného prohlášení.
 • Vstup a odchod návštěvy bude umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Návštěvy mají povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do budovy.
 • Balíčky pro uživatele budou předávány na vrátnici, kde projdou dezinfekcí a následně budou doručeny uživateli. Není přípustné, aby návštěvy předávali cokoliv osobně přímo uživateli. Nadále platí pravidlo „vše v originál balení“.
 • Po celou dobu návštěv prosíme dodržovat rozestupy.
 • Návštěvy v prostorách zahrady CSS vzhledem k povětrnostním podmínkám nebudou možné.

Návštěvy nutno domluvit telefonicky předem, u personálu na kontaktech:

 • vedoucí úseku č. I. – 736 511 568
 • vedoucí úseku č. II. – 736 511 569
 • vedoucí úseku č. III. – 736 511 570
 • vrátnice – spojovatelna – 558 740 193

Zdůrazňujeme, že naše organizace není schopná a nemá povinnost zajistit testování návštěv antigenními testy (POC test) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2.

Zdravotní personál není k dispozici, jelikož jejich primární povinností je především starat se o uživatele a není tedy možné vymezit v týdnu časový prostor pro POC testování. (Metodika MPSV ZDE). Žádáme proto rodiny o pochopení a trpělivost při absolvování všech procedur, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je ochránit uživatele před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.

Prosíme o dodržování maximálních hygienických opatření. Mějte prosím na paměti, že senioři, v oblasti pandemie, jsou nejrizikovější skupinou.

Prosím, sledujte tyto informace – budou v případě potřeby dle vývoje situace aktualizovány.

Děkujeme za pochopení
Ing. Kateřina Pindejová ředitelka organizace

Pravidla pro návštěvy uživatelů v terminálním stádiu

1. Opatření a doporučení pro realizaci návštěv

 • konkrétního uživatele mohou současně navštívit maximálně 2 osoby
 • návštěvu je možné realizovat až po předchozí dohodě s vedoucí úseku
 • doporučuje se zvážit návštěvy dětí zejména předškolního věku
 • uživatel a návštěva jsou povinni po celou dobu návštěvy udržovat mezi sebou minimální vzdálenost 1,5 m a mít ochranu nosu a úst (roušku)
 • každý úsek je uzamčen, návštěva si personál přivolá zvonkem umístěným vedle vstupních dveří na dané patro, následně personál doprovodí návštěvu na pokoj konkrétního uživatele

2. Opatření při vstupu do budovy – každý návštěvník

 • je službu konajícím vrátným zaevidován a je mu změřena tělesná teplota bezkontaktním termodisplejem
 • je povinen provést si desinfekci rukou a bot připravenou virucidní desinfekcí
 • je povinen vypsat četné prohlášení
 • obdrží na vrátnici jednorázové rukavice, které je povinen mít po celou dobu pohybu po zařízení včetně pobytu na pokoji uživatele

3. Opatření při odchodu z budovy – každý návštěvník

 • je povinen svůj odchod nahlásit vrátnému
 • vyhodit jednorázové rukavice do nádoby k tomu určené

Opatření vztahující se k balíčkům pro uživatele

 • všechny balíčky určené uživatelům je nutné předávat na vrátnici k provedení řádné desinfekce
 • balíčky mohou obsahovat pouze věci, které lze omýt desinfekcí, jedná se o: celá balení nealkoholických nápojů, cigarety zabalené v kartonu, hygienické potřeby v omyvatelném obalu, džusy, přesnídávky

Videohovory

Po dobu zákazu návštěv je možné se telefonicky spojit se svým blízkým prostřednictvím videohovoru. Pro uskutečnění videohovoru je využívána aplikace WhatsApp. Před spojením videohovoru kontaktujte, prosím vedoucí patřičného úseku.

Vrátnice:
558 740 193
Vedoucí úseků:
I. 736 511 568
II. 736 511 569
III. 736 511 570

Oznámení pro seniory – cizí strávníky, kteří si docházejí pro stravu do Centra sociálních služeb Český Těšín, p.o.

 • Od 1.9.2020 obnovujeme poskytování stravy – obědů pro seniory – cizí strávníky, kteří si pro obědy docházejí.
 • Při vstupu do budovy CSS je nutnost:
  • mít nasazenou roušku
  • vydezinfikovat si ruce (stojan před vrátnici)
  • vypsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • prostřednictvím vrátného si nechat změřit tělesnou teplotu
 • Výdej bude probíhat v době od 11.20 do 11.50 hod., a to pouze do jídlonosičů.Výdej bude probíhat v době od 11.20 do 11.50 hod., a to pouze do jídlonosičů.
 • Možnost konzumace v jídelně CSS není možný z důvodu ochrany klientů a zaměstnanců CSS
 • Mimo stanovené hodiny nebude cizím strávníkům umožněn vstup do budovy

Děkujeme za dodržování stanovených předpisů.


Děkujeme všem, kteří nám prokázali dobrou vůli a pomohli nám zvládnout nejtěžší chvíle. Poděkování – viz. Dárci


Po dobu nepříznivé epidemiologické situace je kontaktní osobou pro případné dotazy ze strany uživatelů sociálních služeb, jejich rodinných příslušníků a veřejnosti:

Zástupce ředitele a Vedoucí přímé péče
Mgr. Bc. Jarmila Ďurčeková
E-mail: jarmila.durcekova@csstesin.cz
Tel: +420 558 712 686
Mobil: +420 724 865 928