ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 10.11.2021

Vážení rodinní příslušníci a osoby blízké uživatelů domova pro seniory, s ohledem na vysoký výskyt respiračních onemocnění platí zákaz návštěv.
Zákaz platí do odvolání a po nezbytnou dobu a nevztahuje se pro návštěvy uživatelů v terminálním stadiu.
Nechceme tímto bránit vzájemnému setkávání rodin, ale naším cílem je zajistit maximální ochranu našich seniorů.
Situaci budeme i nadále průběžně sledovat a vyhodnocovat ve spolupráci se zřizovatelem naší organizace a krajskou hygienickou stanicí.
Děkujeme za pochopení, chráníte tímto zdraví našich seniorů.

Ing. Kateřina Pindejová
ředitelka Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace

Pravidla pro návštěvy uživatelů v terminálním stádiu

1. Opatření a doporučení pro realizaci návštěv

 • konkrétního uživatele mohou současně navštívit maximálně 2 osoby,
 • návštěvu je možné realizovat až po předchozí dohodě s vedoucí úseku,
 • doporučuje se zvážit návštěvy dětí zejména předškolního věku,
 • uživatel a návštěva jsou povinni po celou dobu návštěvy udržovat mezi sebou minimální vzdálenost 1,5 m a musí mít na ústech a nose RESPIRÁTOR typu FFP2 nebo KN95, (jiná ochrana obličeje není přípustná),
 • každý úsek je uzamčen, návštěva si personál přivolá zvonkem umístěným vedle vstupních dveří na dané patro, následně personál doprovodí návštěvu na pokoj konkrétního uživatele.

2. Opatření při vstupu do budovy – každý návštěvník

 • je službu konajícím vrátným zaevidován a je mu změřena tělesná teplota bezkontaktním termodisplejem,
 • je povinen provést si desinfekci rukou a bot připravenou virucidní desinfekcí,
 • je povinen vypsat četné prohlášení,
 • obdrží na vrátnici jednorázové rukavice, které je povinen mít po celou dobu pohybu po zařízení včetně pobytu na pokoji uživatele.
 • písemně nebo zprávou SMS prokázat, případně očkovacím průkazem, že je testován NEGATIVNĚ potvrzením: PCR testem ne starším 72 hodin, antigenním POC testem ne starším 24 hodin, potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 ne starším 180 dnů, anebo certifikátem o očkování starším 22 dnů od druhého očkování.

3. Opatření při odchodu z budovy – každý návštěvník

 • je povinen svůj odchod nahlásit vrátnému,
 • vyhodit jednorázové rukavice do nádoby k tomu určené.

Opatření vztahující se k balíčkům pro uživatele

 • všechny balíčky určené uživatelům je nutné předávat na vrátnici k provedení řádné desinfekce,
 • balíčky mohou obsahovat pouze věci, které lze omýt desinfekcí, jedná se o: celá balení nealkoholických nápojů, cigarety zabalené v kartonu, hygienické potřeby v omyvatelném obalu, džusy, přesnídávky.

Videohovory

Po dobu zákazu návštěv je možné se telefonicky spojit se svým blízkým prostřednictvím videohovoru. Pro uskutečnění videohovoru je využívána aplikace WhatsApp. Před spojením videohovoru kontaktujte, prosím vedoucí patřičného úseku.

Vrátnice:
558 740 193
Vedoucí úseků:
I. 736 511 568
II. 736 511 569
III. 736 511 570

Prosím, sledujte tyto informace – budou v případě potřeby dle vývoje situace aktualizovány.

Testování osob na místě přímo v Domově se neprovádí z provozních důvodů.
Nejbližší nemocnice, která provádí antigenní a PCR testy, je nemocnice v Třinci, nemocnice v Českém Těšíně, nemocnice Karviná – Ráj, nemocnice v Havířově. V těchto zařízeních se testy provádějí bez nutnosti předchozí rezervace

Oznámení pro seniory – cizí strávníky, kteří si docházejí pro stravu do Centra sociálních služeb Český Těšín, p.o.

 • Od 1.9.2020 obnovujeme poskytování stravy – obědů pro seniory – cizí strávníky, kteří si pro obědy docházejí.
 • Při vstupu do budovy CSS je nutnost:
  • mít nasazenou roušku
  • vydezinfikovat si ruce (stojan před vrátnici)
  • vypsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • prostřednictvím vrátného si nechat změřit tělesnou teplotu
 • Výdej bude probíhat v době od 11.20 do 11.50 hod., a to pouze do jídlonosičů.Výdej bude probíhat v době od 11.20 do 11.50 hod., a to pouze do jídlonosičů.
 • Možnost konzumace v jídelně CSS není možný z důvodu ochrany klientů a zaměstnanců CSS
 • Mimo stanovené hodiny nebude cizím strávníkům umožněn vstup do budovy

Děkujeme za dodržování stanovených předpisů.


Děkujeme všem, kteří nám prokázali dobrou vůli a pomohli nám zvládnout nejtěžší chvíle. Poděkování – viz. Dárci


Po dobu nepříznivé epidemiologické situace je kontaktní osobou pro případné dotazy ze strany uživatelů sociálních služeb, jejich rodinných příslušníků a veřejnosti:

Zástupce ředitele a Vedoucí přímé péče
Mgr. Bc. Jarmila Ďurčeková
E-mail: jarmila.durcekova@csstesin.cz
Tel: +420 558 712 686
Mobil: +420 724 865 928