Centrum sociálních služeb Český Těšín se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stav souladu

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.csstesin.cz/

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31.12.2020 dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek nás kontaktujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace
ul. Sokolovská č.p. 1997
737 01 Český Těšín
+420 558 740 193
jarmila.durcekova@csstesin.cz

Kontakt na technického provozovatele

ROAD Group v.o.s.
Divadelní 11
737 01 Český Těšín
+420 558 711 433
info@road.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz