Podmínky pro realizaci:

Odborná praxe

  • žádost o umožnění praxe je nutné vznést 2 měsíce před termínem požadované realizace praxe
  • odbornou praxi je možné realizovat výhradně na základě uzavřené smlouvy o zajištění praxe

Odborná stáž

  • odborná stáž je realizována bezplatně, výhradně na základě uzavřené dohody o podmínkách výkonu odborné stáže
Kontaktní osoby pro sjednání praxí a stáží – sociální obory (studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol)
 

Zástupce ředitele a Vedoucí přímé péče
Mgr. Bc. Jarmila Ďurčeková
E-mail: jarmila.durcekova@csstesin.cz
Tel: +420 558 712 686
Mobil: +420 724 865 928

Kurz pracovníka v sociálních službách a ošetřovatelský kurz – zdravotnické obory (studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol)

Vedoucí útvaru obslužné a ošetřovatelské péče
Olga Lakotová
E-mail: olga.lakotova@csstesin.cz
Tel: +420 558 740 193
Mobil: +420 731 735 218