Centrum sociálních služeb je v rámci sociální služby domov pro seniory od dubna 2009 přijímací organizací pro dobrovolnickou činnost realizovanou prostřednictvím občanského sdružení Adra. Dobrovolnický program pomohly za několik let naplňovat desítky dobrovolníků, kteří strávili společně s uživateli tisíce hodin.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své vlastní vůle, ve svém vlatním čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Jaké je poslání dobrovolnického programu?

Posláním dobrovolnického programu je pomoci překonat seniorům jejich samotu, vyplnit jejich volný čas.

Co přináší dobrovolnictví?

Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností, dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.

Jaké činnosti může dobrovolník v domově pro seniory vykonávat:

  • společník u lůžka (povídání, čtení, luštění křížovek)
  • společník při procházkách, drobných nákupech
  • předčítání knih, časopisů, novin
  • asistence u společenských akcí (narozeninové sešlosti, letní slavnosti, plesy, kulturní vystoupení)
  • pomoc při skupinových aktivitách (práce v zájmové a keramické dílně, hraní společenských her)
  • doprovody na výlety zařízení

Pokud máte zájem o dobrovolnickou činnost kontaktujte prosím:

Dobrovolnické centrum
ADRA Havířov
Hlavní třída 2/4
736 01 Havířov – Město

Vedoucí centra
Mgr. Hana Čadová
E-mail: hana.cadova@adra.cz
Mobil: +420 732 509 400

Koordinátorka dobrovolníků v Českém Těšíně
Silvie Niemczyková
E-mail: silvie.niemczykova@adra.cz
Mobil: +420 739 106 433