Na základě přijatého usnesení vlády a rozhodnutí ze dne 11.11.2020 byla naší organizaci Centru sociálních služeb Český Těšín prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuta neinvestiční mimořádná dotace účelově určená, a to ve výši 874 tis. Kč na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření tj. např. pořízení ochranných pomůcek pro zaměstnance a uživatele sociální služby a pomůcek potřebných k detekci nákazy onemocněním COVID_19 v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pak na zvýšené náklady na mzdy a platy v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.