Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 27.3.2024 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2024, a to ve výši 9 766 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

Na základě vypsaného grantového řízení a podané žádosti Nadačnímu fondu Českého Rozhlasu, byla s příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín dne 10. 5. 2023 podepsaná smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory“ a to ve výši 24 tis. Kč.

Zobrazit více Grantové řízení veřejné sbírky Ježíškova vnoučata Nadačního fondu Českého rozhlasu – projekt s názvem „Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory 2023“

Na základě vypsaného grantového řízení a podané žádosti Nadaci ČEZ, byla s příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín dne 28. 6. 2023 podepsaná smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace prostoru pro relaxaci seniorů v zařízení“ a to ve výši 56 552,- Kč.

Zobrazit více Veřejné Grantové řízení Neziskovky Nadace ČEZ – projekt s názvem „Modernizace prostoru pro relaxaci seniorů v zařízení“ – 2023

Na základě registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem Ministerstvem pro místní rozvoj pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín ze dne 25. 4. 2022 byla naší organizaci poskytnuta dotace účelově určená pro záměr „Pořízení služebních vozidel a nezbytného vybavení pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace, a to ve výši 2 700 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační program „Výzva č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností (SC 6.1 REACT-EU v rámci IROP 2014-2020)“

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 3.4.2023 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2023, a to ve výši 10 329 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 26.10.2022 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2022, a to ve výši 9 061 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 11.4.2022 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2022, a to ve výši 7 452 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

Na základě uzavřeného dodatku č. 1 ze dne 18.10.2021 ke „Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 5.5.2021 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená na krytí personálních nákladů vzniklých v souvislosti s navýšením platů a mezd od 1.1.2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., a to ve výši 654 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ – navýšení účelové dotace.

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 28.4.2020 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2021, a to ve výši 8 934 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

  • 1(current)
  • 2