Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 28.4.2020 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2021, a to ve výši 8 934 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

Na základě přijatého usnesení vlády a rozhodnutí ze dne 31.7.2020 byla naší organizaci Centru sociálních služeb Český Těšín prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuta neinvestiční mimořádná dotace účelově určená, a to ve výši 1 590 tis. Kč

Zobrazit více Dotační „Program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID pro rok 2020 financovaný MPSV ze státního rozpočtu“

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 13.4.2020 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2020, a to ve výši 7 771 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 15.4.2019 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2019, a to ve výši 6 727 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 11.4.2018 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2018, a to ve výši 6 100 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“