Na základě registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem Ministerstvem pro místní rozvoj pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín ze dne 25. 4. 2022 byla naší organizaci poskytnuta dotace účelově určená pro záměr „Pořízení služebních vozidel a nezbytného vybavení pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace, a to ve výši 2 700 tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci 101. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního rozpočtu.
Projekt je zařazen pod číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016971
Cílem projektu je modernizace zastaralého vozového parku a také zlepšení pracovního zázemí pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace.
Projekt je zaměřen na nákup automobilů, výpočetní techniky a pomůcek pro přímou péči.