Na základě vypsaného grantového řízení a podané žádosti Nadačnímu fondu Českého Rozhlasu, byla s příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín dne 10. 5. 2023 podepsaná smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory“ a to ve výši 24 tis. Kč. Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez ohledu na jeho hendikep či znevýhodnění. Toto poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je aktuálně potřeba. Naší organizaci umožnil projekt zajistit uživatelům služby skupinové a individuální návštěvy canisterapie a felinoterapie. Děkujeme.