Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 3.4.2023 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2023, a to ve výši 10 329 tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“.