Na základě vypsaného grantového řízení a podané žádosti Nadaci ČEZ, byla s příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín dne 28. 6. 2023 podepsaná smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace prostoru pro relaxaci seniorů v zařízení“ a to ve výši 56 552,- Kč. Grantové řízení Neziskovky je zaměřeno na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti, uvedené v § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména služby sociální péče, prevence a poradenství. Prostřednictvím finančních prostředků byl pořízen nábytek na modernizaci prostor pro relaxaci seniorů.