Na základě přijatého usnesení kraje č. 3/195 ze dne 30.11.2021 byla naší organizaci Centru sociálních služeb Český Těšín prostřednictvím Moravskoslezského kraje poskytnuta účelově určená dotace, a to ve výši 281 700 Kč na financování „Pořízení vybavení pro klienty Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace“. Pořízeným vybavením byl nový průmyslový válcový žehlící stroj vč. veškerého nezbytného příslušenství k velkokapacitnímu žehlení prádla klientů a také zaměstnanců zařízení.