Na základě přijatého usnesení vlády a rozhodnutí ze dne 10.9.2020 byla naší organizaci Centru sociálních služeb Český Těšín prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuta neinvestiční mimořádná dotace účelově určená, a to ve výši 284 tis. Kč na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách, na poskytnutí kompenzačního bonusu pro pracovníky sektoru sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19.