Na základě přijatého usnesení vlády a rozhodnutí ze dne 31.7.2020 byla naší organizaci Centru sociálních služeb Český Těšín prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuta neinvestiční mimořádná dotace účelově určená, a to ve výši 1 590 tis. Kč na úhradu mimořádné odměny ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo zatížení provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID_19, případně za mimořádné pracovní nasazení v rámci poskytování sociální služby/sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů za období 13.3.2020 – 30.11.2020.