Na základě přijatého usnesení vlády a rozhodnutí ze dne 11.9.2020 byla naší organizaci Centru sociálních služeb Český Těšín prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví České republiky poskytnuta neinvestiční mimořádná dotace účelově určená, a to ve výši 278 tis. Kč na odměny pro zdravotnické pracovníky vykonávající odbornou činnost dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zaměstnaných u právnických nebo fyzických osob, které poskytují sociální služby. Odměna je určená na úhradu mimořádné odměny ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo zatížení provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID_19, případně za mimořádné pracovní nasazení v rámci poskytování sociální služby/sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v roce 2020.