Jen co začal nový rok, tak jsme nelenili a pustili jsme se pomalu do přípravy na Velikonoce, potažmo Velikonoční výstavu. Naši uživatelé pilně pracovali v zájmových dílnách, aby mohli ukázat a nabídnout své výrobky i ostatním lidem, kteří si k nám přišli nejen odpočinout od každodenních starostí, ale také nasbírat inspiraci, pokochat se, nebo si také nějakou tu maličkost odnést do svých domovů.