Naše organizace se stala v roce 2018 partnerem v projektu „Senioři bez hranic. Visegrádská spolupráce pro integraci seniorů“. Koordinátorem výše uvedeného projektu je „Evropské uskupení pro územní spolupráci TRITIA“ z Cieszyna (Polsko). Tento projekt je financován z prostředků Mezinárodního visegrádského fondu. V rámci projektu jsou naplánovány 3 integrační arteterapeutické workshopy pro seniory a pracovníky, kteří o ně pečují, a cyklus 3 školení v oblasti metody „Pozitivní přístup k péči“ (PACK) pro zaměstnance, kteří pečují o seniory postižené různými stupni demence.