Jako každý rok, tak i letos, jsme ve spolupráci s SVČ Amos v našem Domově mohli zrealizovat setkání dětí s uživateli, a to u příležitosti Kina s babičkou. Kde jinde, než u Večerníčků se již dlouhá léta scházejí celé generace rodin. Atmosféra byla plná smíchu a radosti. Celá akce se nesla pod názvem „Letem světem s Večerníčkem“.