Na základě přijatého usnesení vlády a rozhodnutí ze dne 31.7.2020 byla naší organizaci Centru sociálních služeb Český Těšín prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuta neinvestiční mimořádná dotace účelově určená, a to ve výši 1 590 tis. Kč

Zobrazit více Dotační „Program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID pro rok 2020 financovaný MPSV ze státního rozpočtu“

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 13.4.2020 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2020, a to ve výši 7 771 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 15.4.2019 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2019, a to ve výši 6 727 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace, služba domov pro seniory, se zapojilo do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“.

Zobrazit více Projekt Ježíškova vnoučata 2019

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 11.4.2018 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2018, a to ve výši 6 100 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

Naše organizace se stala v roce 2018 partnerem v projektu „Senioři bez hranic. Visegrádská spolupráce pro integraci seniorů“. Koordinátorem výše uvedeného projektu je „Evropské uskupení pro územní spolupráci TRITIA“ z Cieszyna (Polsko).

Zobrazit více Projekt „Senioři bez hranic. Visegrádská spolupráce pro integraci seniorů“

  • 1
  • 2(current)