Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi Centrem sociálních služeb Český Těšín a Moravskoslezským krajem ze dne 11.4.2018 byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2018, a to ve výši 6 100 tis. Kč.

Zobrazit více Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

Naše organizace se stala v roce 2018 partnerem v projektu „Senioři bez hranic. Visegrádská spolupráce pro integraci seniorů“. Koordinátorem výše uvedeného projektu je „Evropské uskupení pro územní spolupráci TRITIA“ z Cieszyna (Polsko).

Zobrazit více Projekt „Senioři bez hranic. Visegrádská spolupráce pro integraci seniorů“

  • 1
  • 2(current)